homepage header
Projecten

Projecten

Home/Mededelingen/Projecten
Projecten2021-09-24T11:48:46+01:00

GLI en BOKS

GLI: Gecombineerde Leefstijl Interventie

Als u in aanmerking komt door een verhoogd gezondheidsrisico of door overgewicht kunt u mee doen aan GLI.

Mee doen gaat als volgt:

  • Meld u aan bij uw huisartsenpraktijk, bij POH Elsbeth du Mortier.
  • U wordt uitgebreid geïnformeerd en u besluit daarna om wel of niet mee te doen.
  • U wordt vervolgens doorverwezen naar de diëtist en komt bij een van onze leefstijlcoaches/beweegprofessionals terecht.

Wat houdt het in?
U krijgt twee jaar begeleiding van een diëtist, een leeftstijlcoach en een beweegprofessional. Het eerste half jaar is intensief, daarna bekijkt u samen hoe u uw gezonde leefstijl kan blijven volhouden.

De diëtist – Yvonne Albers
U bezoekt de diëtist minimaal 3 en maximaal 6 keer. Indien gewenst, mag uw partner meekomen. De diëtist houdt rekening met uw persoonlijke omstandigheden en geeft een advies om gezonder te gaan eten.

De leefstijlcoach/beweegprofessional – Elza Hassefras en Yvonne van der Kleij
U volgt een wekelijkse groepsles gedurende 6 maanden. Samen met anderen werkt u toe naar het behalen van de beweegrichtlijn voor volwassenen. U begint rustig en bouwt het geleidelijk op. Dit is afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden.

De kosten voor het GLI programma worden geheel vergoed vanuit de basisverzekering.

Voor meer informatie gaat u naar de website 

BOKS: Bewegen, Opvoeden, Kinderen en Sport

Het BOKS-programma is een multidisciplinair programma voor het hele gezin.

Voor wie?
Het BOKS is bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar die meer beweging nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze overgewicht hebben. Ook de ouders worden actief bij het programma betrokken.

Doel
Het doel is om plezier te krijgen in bewegen en bewustwording van gewicht gezondheid en voeding bij kinderen.

Wanneer?
Afhankelijk van de ontwikkelingen wat betreft het Coronavirus hopen we in het voorjaar van 2021 weer te starten.

Inhoud
– 10 weken 2x per week 1 uur sporten in gymzaal aan de Duurstedelaan.
– Individuele afspraken met een diëtiste.
– 4x  een ouderbijeenkomst met informatie over gezondheid, leefstijl en sporten.
– Kennismaking met verschillende sporten.
– Advies en begeleiding naar sportclub door sport Utrecht.

Maak een afspraak of neem contact op met ons