homepage header
Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Home/Huishoudelijk reglement
Huishoudelijk reglement2023-03-06T08:41:39+01:00

Huishoudelijk reglement Fysiotherapie Nieuw Plettenburgh 

 Om de afspraken en behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen geven wij in dit huishoudelijk reglement aan wat u van ons als praktijk en behandelend fysiotherapeut kunt verwachten, maar ook wat uw rol is als patiënt. 

 • Wij vinden uw privacy belangrijk. Deze wordt gewaarborgd volgens de Europese wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast heeft elke bij ons werkzame fysiotherapeut een wettelijke geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming worden geen gegevens verstrekt aan derden. Verder voldoen wij aan de Nederlandse Wet- en Regelgeving (WGBO, WBP, Wkkgz en wet BIG). 
 • U heeft altijd het recht op inzage in uw dossier. 
 • Aan het einde van een behandeltraject wordt een eindverslag gestuurd aan de verwijzend (huis)arts of specialist. Als u dit niet wenselijk acht, dient u dit aan te geven bij de behandelend fysiotherapeut.  
 • U wordt door uw eigen fysiotherapeut behandeld. Indien uw fysiotherapeut verhinderd of ziek is, wordt u zo mogelijk behandeld door een collega (uiteraard met uw toestemming). 
 • Informatie over onze tarieven en betalingsvoorwaarden vindt u in de wachtkamer en op deze website. 
 • Wij vragen u de verzekeringspolis goed na te lezen wat betreft het aantal behandelingen dat vergoed wordt door u zorgverzekeraar. Hoewel wij uw verzekeringsgegevens checken ligt de verantwoordelijkheid of u voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie bij u.  
 • Als u niet (meer) verzekerd bent voor fysiotherapie, dan dient u de factuur na afloop van ieder consult te betalen met een pintransactie. 
 • Voor vragen, onduidelijkheden of klachten kunt u altijd terecht bij uw behandelend fysiotherapeut, de assistente of een van de praktijkhouders. De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het Keurmerk Fysiotherapie. Mocht u een klacht hebben, dan vragen wij u deze kenbaar te maken. We nemen uw klacht serieus en zullen opmerkingen gebruiken om onze dienstverlening te optimaliseren. 
 • Er vindt slechts 1 fysiotherapeutische behandeling per dag plaats; dit geldt ook in de combinatie met bv bekkenfysiotherapie of manuele therapie. Een uitzondering hierop is de intake. 
 • Indien bij verhindering een afspraak tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Zegt u korter dan 24 uur van tevoren af, dan worden de kosten ongeacht de afzegreden in rekening gebracht. 
 • Indien de patiënt niet in staat is om voor behandeling naar de praktijk te komen kan op verwijzing van de (huis)arts of specialist aan huis behandeld worden. 
 • Neem zo min mogelijk waardevolle spullen mee. Fysiotherapie Nieuw Plettenburgh is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw eigendommen tijdens uw bezoek. 
 • Wij verzoeken u bij iedere afspraak een handdoek mee te nemen voor gebruik op de behandelbank of in de oefenzaal. 
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij één van onze medewerkers. 
 • De praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Indien een stagiaire meeloopt of (een deel van) de behandeling uitvoert, dan zal hiervoor altijd uw toestemming gevraagd worden. 

Maak een afspraak of neem contact op met ons